Területi tervezés

TÁMOP Tudás-Park projekt

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. és a Kaposvári Egyetem 2015. júniusában szerződést kötött egymással a TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV pályázat keretében megvalósuló „Tudás-Park” projekt tanácsadási és hálózatépítő tevékenységeinek megvalósítása céljából.

Az alábbiakban ismertetésre kerül a Kaposvári Egyetem „Tudás-Park” projektje, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. által megvalósított tevékenységek és az elért eredmények bemutatása.

A Kaposvári Egyetem Tudás Park projekt ismertetése
A DDRFÜ NKft Tudás Park projektben ellátott tevékenységei és eredményei
I4FOOD tevékenységek és eredmények
Vállalati tanácsadás tevékenységek és eredmények
Hálózatépítés tevékenységek és eredmények


Az Európai Uniós források elérésének záloga a megfelelő tartalommal és jogszabályi elvárásoknak megfelelően összeállított fejlesztési tervek, dokumentumok megléte. Ügynökségünk az alábbi területeken rendelkezik ezirányú tapasztalatokkal:

Területfejlesztés regionális, megyei és települési szinten

 • regionális szintű operatív program (DDOP) összeállítása a 2007-13 közötti EU-s források fogadására;
 • megyei területfejlesztési koncepciók és programok összeállítása, az ezekhez tartozó megalapozó munkarészek elkészítése a 2014-20 közötti programciklus felkészülési fázisában;
 • kistérségi stratégiai tervdokumentumok összeállítása;
 • településfejlesztési koncepciók kialakítása a helyzetfeltáró/elemző/értékelő munkarészekkel;
 • Integrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS), települési energia stratégiák, települési energia akciótervek (SEAP) készítése;
 • Tanulmányok, kutatások, elemzések

Referenciák:

Integrált Területi Program elkészítésében való részvétel

Pécs MJVÖ

Kaposvár MJVÖ

Szekszárd MJVÖ

2015

Integrált Területi Program elkészítésében való részvétel

Somogy Megyei Önkormányzat

Baranya Megyei Önkormányzat

Tolna Megyei Önkormányzat

2015

Településfejlesztési koncepció elkészítése (helyzetfeltáró, -elemző, -értékelő munkarészekkel)

Hosszúhetény Önkormányzata

2014-15

Foglalkoztatási modelljavaslat kidolgozása - Pécs szegregált területeire

Pécs MJVÖ, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a DDRFÜ közös projektje

2014

Megyei Területfejlesztési Programok elkészítése

Baranya Megyei Önkormányzat

Somogy Megyei Önkormányzat

2014

Területfejlesztési Koncepciók elkészítése

Baranya Megyei Önkormányzat

Somogy Megyei Önkormányzat

2013-14

Területfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró munkarészeihez kapcsolódó kiegészítő elemzések és regionális szintű kitekintés elkészítése

Tolna Megyei Önkormányzat

2013

Regionális statisztikai és forrásallokációs elemzés a Somogy megyei tervezési dokumentumok és tervezett fejlesztési irányok megalapozásához

Somogy Megyei Önkormányzat

2013

Antiszegregációs stratégia elkészítése Pécs-keleti városrész vonatkozásában „Pécs a befogadó város” címmel

A projekt az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) finanszírozásában és közreműködésével valósult meg

2013

Fejlesztéseket megalapozó helyzetfeltáró-értékelő vizsgálat részfeladatainak elkészítése, szakmai-véleményezése és minőségbiztosítása

Pécs MJVÖ

 

2013

Megyei fejlesztéseket megalapozó helyzetfeltáró-értékelő vizsgálat részfeladatainak elkészítése

Baranya Megyei Önkormányzat

Somogy Megyei Önkormányzat

Tolna Megyei Önkormányzat

2012

Együttes fejlesztési program elkészítése a 2014-2020 közötti időszakra

PANNON Európai Területi Társulás

2013

Dél-Dunántúli Operatív Program megvalósításának félidei értékelése

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága

2010-11

Dél-Dunántúli Operatív Program fejlesztéseinek hatásainak elégedettség mérése (környezeti állapot és városfejlesztési akciók tekintetében)

2010

Dél-Dunántúli Operatív Program elkészítése

2005-2007

 

   


  Hazai és nemzetközi projektfejlesztés, pályázatírás, projektmenedzsment

  Elsődlegesen a közszféra irányában megvalósuló projektfejlesztési tevékenység célja a térségi hatással bíró fejlesztések magas színvonalú előkészítése. A tevékenység magában foglalja a szakmai, tanácsadói feladatokat a projektötlet generálásától egészen a kivitelezés megkezdéséig az alábbiak szerint:

  • Projekt generálás,
  • Projektötlet kidolgozás, projekt terv készítése,
  • Megvalósíthatósági tanulmány készítése,
  • Költség-haszon elemzés készítése,
  • Pályázati lehetőségek felkutatása (pályázatfigyelés),
  • Pályázatkészítés (pályázati anyagok teljeskörű kidolgozása)
  • Projektmenedzsment, projekt megvalósítás támogatása.

  Referenciák:

  Pályázatfigyelési és tanácsadási szolgáltatás

  Somogy Megyei Kormányhivatal

  2014-

  Projektmenedzsment feladatok ellátása a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Somogy Megyei Kormányhivatalnál” projektben

  KEOP-4.10.0/K/14 megbízó: Somogy Megyei Kormányhivatal

  2014-15

  Projektmenedzsment feladatok ellátása „A somogyvári Széchenyi-kastély védett történeti kertjének rekonstrukciója” című projektben

  KEOP 3.1.3/2F/09-11-2012 – megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete

  2013-15

  Helyi akcióterv kidolgozása Pécs 5 piacára vonatkozóan

  URBACT Markets nemzetközi projekt

  2015

  Önkormányzati energiastratégiák és akciótervek kidolgozása

  MANERGY nemzetközi projekt

  2011-14

  EuroVelo 13 Dél-dunántúli régiót érintő szakaszai kerékpáros nyomvonal javaslatának kidolgozása, (beavatkozási) akcióterv készítése

  Iron Curtain Trail nemzetközi projekt

  2013

  Pécs piacainak felmérése, javaslattétel hasznosításukra, megvalósíthatósági tanulmány készítése

  Central Markets revitalizációs program

  2013

  Dráva menti kerékpáros túraútvonal létrehozása

  Három Folyó nemzetközi projekt

  2006-07

  Határon átnyúló projektek generálása, projektötletek kidolgozása és projekttervek összeállítása, kapacitásfejlesztés

  CROST,

   

  CROST II

  2005-06

   

  2010-12


  Hálózatépítés, koordináció

  • Hálózatok fejlesztése és menedzsmentje
  • Együttműködési struktúrák kiépítése
  • Partnerkeresés,-közvetítés

  Referenciák:

  ROP 3.1.3 Tudás Innovatív Projektekhez Partnerséghez (TIPP) – regionális kapacitásfejlesztés és hálózatépítés a Dél-Dunántúlon projekt tervezése és lebonyolítása

  Regionális Operatív Program (ROP)

  2004-07

  Együttműködés a Dél-Dunántúli Régió foglalkoztatási helyzetének, az élet minőségének javítása céljából   

  Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ együttműködése

  2008-


  Ismeretterjesztés, kompetenciafejlesztés

  • Tanácsadás
  • Képzés
  • Konferenciák és workshopok szervezése

  Referenciák:

  Biomassza alapú energetikai fejlesztésekkel kapcsolatos e-learning képzés kidolgozása

  TREND nemzetközi projekt

  2014-

  Szakképzés szervezése zéróenergiás épületek kivitelezése kapcsán

  V-EDUCA nemzetközi projekt

  2014-15

  Fejlesztés menedzsment tréning szervezése és lebonyolítása (FAT: PL-5967)

  Somogy Megyei Önkormányzat

   

  2013

   

  Fejlesztés menedzsment tréning szervezése és lebonyolítása (FAT: PL-5967)

  Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft.

  2012

  Fejlesztés menedzsment témájú előadások a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának képzésein

  Kaposvári Egyetem

  2012- 14

  Regionális és településfejlesztési szakmai napok rendezvénysorozat

   

  Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft.

  2010-12

  Terület- és Vidékfejlesztési Konferencia I., II., III.

  Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft.

  2007-09

   

  Fenti tevékenységeket részben jogszabályi kijelöléssel, részben megbízási, vállalkozási alapon az Ügynökség Tervezési csoportja látja el.

  Tervezési csoportunk