Nemzetközi kapcsolatok

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség nemzetközi együttműködési és projektfejlesztési tevékenysége az 1998-as megalakulásig nyúlik vissza. A kétezres évek elején indult az Ügynökség részvétele az 5. Kutatási Keretprogramban (FP5 – Regionális Innovációs Stratégia kidolgozása), számos PHARE program által támogatott INTERREG projektben vettünk részt már az uniós csatlakozást megelőzően. Az Ügynökség volt az első új EU-tagországból való vezető partner az INTERREG IIIC programban, ezt követően több INTERREG IIIA és IIIC projektben voltunk partnerek.

A 2007-2013-as programozási időszakban tíz projektben vettünk részt partnerként, ezek közül négy esetben vezető partnerként (CROST II, Manergy, I4Food, V-Educa), további hat esetben projektpartnerként (NEEBOR, I3SME, ICER, Iron Curtain Trail, BuildSEE, TREND). Az Ügynökség partneri köre gyakorlatilag a teljes európai kontinenst lefedi, legfontosabb partnereink az ún. Alpok-Adria térségben koncentrálódnak (Ausztria, Olaszország, Szlovénia, Horvátország), alátámasztva a Dél-Dunántúl délnyugati irányú orientációját. Az előző ciklus projektjeinek lezárása mellett megkezdtük a 2014-2020-as periódus projektjeinek előkészítését is.

Az Ügynökség saját projektjein túl aktívan részt vesz egyéb szervezetek által kezelt projektek megvalósításában szakértőként, munkacsoport-tagként, projektkidolgozást és –végrehajtást segítő menedzsment-szervezetként. Ezen tevékenységünknek köszönhetően a 2007-2013-as időszakban több mint húsz projektben működtünk közre 2007 óta. A projektek tematikáját tekintve a vállalkozásfejlesztés, infrastruktúra, városfejlesztés, energetika, illetve általában a határon átnyúló együttműködés a legjelentősebbek.

Az Ügynökség nemzetközi projektekkel foglalkozó csoportját közel évtizedes tapasztalattal rendelkező, több nyelven beszélő menedzserek alkotják, akik a projektmenedzsment valamennyi területén (szakmai tartalom, pénzügy és kommunikáció) releváns nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek.