Hazai együttműködés

Az Ügynökség korábbi tulajdonosa a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (DDRFT) döntési hatáskörébe utalt költségvetési forrásokból támogatott pályázatokat kezelését is ellátja. Pályázati felhívás 2009. évben jelent meg utoljára, így jelenleg a pályázatok nyomon követése, monitoringja, lezárása zajlik. A DDRFT 2011. december 31-i megszűnését követően a pályázatokat érintő döntési jogkört a területileg illetékes megyei önkormányzatok látják el.

2015-ben az Ügynökség által kezelt élő szerződésállomány 1148 db. A 2007-2009. évi helyi önkormányzati fejlesztési támogatások esetében a finanszírozás 2010. évben már lezárult, így 2015. évben a záró ellenőrzések lefolytatása jelent feladatot. A megkötött támogatási szerződések közül a megvalósult és elszámolt projekteket az Ügynökség önállóan, vagy a Kincstárral együttműködve ellenőrzi. 2015. évben megközelítőleg 930 db helyszíni ellenőrzés lefolytatása valósul meg.

Azon pályázatok esetében, ahol a működtetési kötelezettség lejárt (ERFP2001, ERFP2002, valamint PHARE’96, PHARE’97, és TTFC, TRFC, 2007. évi HÖF előirányzatok), a projekt zárásával, jogi biztosítékok felszabadításával kapcsolatos adminisztratív teendőket látja el az Ügynökség.

További feladatot jelent a visszavont támogatások esetében a beérkezett részletfizetési kérelmekkel kapcsolatos döntés előkészítés, a részletfizetések teljesítésének ellenőrzése és nyomon követése a Magyar Államkincstárral együttműködve.

Kiemelt feladatot jelent 2015. évben a 2009. évi előirányzatokkal kapcsolatban 2014. november 30-ig beérkezett indikátor adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, hiánypótoltatása, továbbá a 2015. évre vonatkozó adatszolgáltatás előkészítése, lebonyolítása.

A fenti feladatokat, a pályázatok menedzselését és a hozzájuk kapcsolódó bizottsági és közgyűlési előterjesztések készítését a Hazai programvégrehajtási csoport végzi.